Inspektori u Tuzli suzbili prodaju antibiotika za navodno liječenje koronavirusa

BiH

U cilju suzbijanja negativnih pojava u vremenu epidemije koronavirusa, aktivnosti sprovodi i Uprava za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona. Inspektori su u proteklom periodu izvršili 650 nazdora, a za utvrđene nepravilnosti izdali su prekršajne naloge u iznosu od 49.220 KM. Između ostalog, evidentirali su zloupotrebu jednog antibiotika kojeg su građani kupovali za navodno liječenje koronavirusa.

Epidemija koronavirusa donijela je i promjene u radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove u Tuzli. Zbog smanjenih ljudskih resursa bilo je potrebno napraviti unutrašnju reorganizaciju, a shodno situaciji na terenu, inspektori imaju pune ruke posla. Prijave im upućuju i građani, koje se uglavnom odnose na povećanje cijena životnih namirnica i proizvoda za dezinfekciju u apotekama, a evidentirane su i one koje se odnose na to da se prodaja jestivog brašna vrši u poljoprivrednoj apoteci.

Uprava za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona u martu ove godine dobila je obaveze koje proizilaze iz naredbi kriznih štabova federalnog i kantonalnog ministarstva zdravstva, federalnog i kantonalnog štaba civilne zaštite te odluka i zaključaka Vlade FBiH i Tuzlanskog kantona.

Od pojave koronavirusa na našem području, kantonalna tržišno-turistička inspekcija je izvršila 120 nadzora, od čega 36 redovnih i 84 po naredbama federalnih i kantonalnih kriznih štabova te odluci Vlade FBiH vezano za propisivanje mjera neposredne kontrole cijena.

Provjere u tržnim centrima

Vršilac dužnosti direktora Uprave za inspekcijske poslove TK Amel Mehanović za Klix.ba kaže da su inspektori izvršili nadzore u većim tržnim centrima, a izvršene su i provjere magacinskih prostorija, kao i kamiona i dostavnih vozila zbog mogućnosti da određene prehrambene artikle trgovci tamo nisu sklonili.

“U periodu od 16. marta kada je donesena navedena odluka, prilikom kontrola kod 20 subjekata nadzora utvrđen je prekršaj za koje će inspektori u narednom periodu izdati prekršajne naloge. Iznos prekršajnog naloga za pravnu osobu kod nepridržavanja propisanih mjera neposredne kontrole cijena iznosi 1.000 KM, a za odgovornu osobu u pravnom licu 250 KM. Iznos naloga za fizičku osobu za navedeni prekršaj je 500 KM”, kaže Mehanović.

Inspektori su postupali i po prijavama Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona (MUPTK), građana te drugih organa.

“Prijave građana koje su zaprimljene putem telefona su se odnosile na povećanje cijena životnih namirnica u trgovinama i po njima je izvršena provjera. Ostale prijave koje su zaprimljene putem protokola ne odnose se na novonastalu situaciju i po njima će se postupati u narednom periodu”, dodaje Mehanović.

Inspektori su djelovali na terenu i u danima vikenda kako bi provjerili određene trgovce jer su postojale prijave da se u poljoprivrednim apotekama vrši prodaja jestivog brašna.

“Inspektori su izdali 38 prekršajnih naloga u iznosu od 43.670 KM”, nastavlja Mehanović, naglasivši da ovaj inspektorat ne radi u punom sastavu jer od ukupno 14 inspektora, dva su na bolovanju, jedan koristi godišnji odmor zbog godina starosti, a jedan je na godišnjem odmoru zbog porođaja supruge.

Amel Mehanović (Foto: A. K./Klix.ba)

U cilju utvrđivanja zloupotreba krizne situacije, prema Mehanovićevim riječima, farmaceutski inspektor je utvrdio enormno povećan promet lijekova iz grupe antibiotika, posebno Azitromicina, za koji nestručne osobe putem društvenih mreža savjetuju da je koristan u liječenju zaraze koronavirusom, kao i anksiolitika, čija je povećana potrošnja neopravdana.

“Pri tome su navedeni lijekovi izdavani bez recepata, iako je u dozvoli za njihov promet utvrđeno da se izdaju isključivo na recept. Za utvrđene prekršaje inspektor je u proteklom periodu izdao prekršajni nalog u iznosu od 250 KM, s tim da će se u dogledno vrijeme, kada se stabilizuje situacija u regionu, prema počiniocima prekršaja poduzeti zakonom propisane mjere”, naglasio je Mehanović.

Inspektorat rada, zaštite na radu i socijalne zaštite u periodu od 10. do 31. marta ove godine izvršio je 122 kontrole koje su se odnosile na poštivanje radnog vremena i primjene mjera zaštite radnika. Riječ je o mjerama koje se vezuju za potrebnu socijalnu distancu uz poštivanje ostalih higijensko-epidemioloških mjera radi prevencije i sprečavanja širenja koronavirusa.

“Postupajući inspektori su zatekli 10 radnika bez regulisanog radno-pravnog statusa, a također su utvrđeni i drugi nedostaci, zbog čega su izdate prekršajne sankcije u vidu pet prekršajnih naloga u iznosu od 5.300 KM. Izvršeno je i šest kontrola-uviđaja vezano za povrede radnika na radu”, dodaje Mehanović.

Unutrašnja reorganizacija

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove u trenutku proglašenja epidemije koronavirusa nije imala zaposlenog sanitarnog inspektora te je v.d. direktora ovlastio jednog farmaceutskog i sedam veterinarskih inspektora za obavljanje poslova iz sanitarne inspekcije, zbog praćenja situacije i poduzimanja mjera u pogledu prevencije širenja zaraze koronavirusom.

Nakon izdavanja određenog broja rješenja kojima se nalaže kućna izolacija u trajanju od 14 dana za osobe koje su iz Njemačke putem Međunarodnog arodroma Tuzla stigle u BiH, u sanitarnom inspektoratu je ostao jedan inspektor jer je došlo do povećanja obima posla u oblasti veterinarstva. Jedan službenik vršio je provjeru poštivanja rješenja o samoizolaciji, gdje je utvrđeno da određeni broj osoba nije na kućnoj adresi.

“Sanitarni inspektor je zaprimio okvirno 200 poziva od policijskih stanica, građana i apoteka iz Tuzlanskog kantona. Policijske stanice su uglavnom tražile upute za postupanje sa osobama za koje je utvrđeno da ne poštuju mjere samoizoalcije. Građani su se obraćali za informacije u pogledu prekidanja izolacije zbog povratka u inozemstvo, angažovanje vozača za naredne vožnje, dobijanja potvrda o isteku perioda izolacije, kao i sa prijavama o poskupljenju lijekova i zaštitne opreme u apotekama. Vlasnici apoteka su se obraćali za savjete u pogledu poskupljenja navedenih proizvoda na koje nisu u mogućnosti utjecati jer je došlo do povećanja njihove nabavne cijene”, dodaje Mehanović.

Kantonalna veterinarska inspekcija izvršila je 308 inspekcijskih nadzora. Od toga su 274 bila po zahtjevu stranke, a 34 su se odnosila na redovne kontrole.

“Od ukupnih nadzora po zahtjevu stranke, 197 se odnosilo na pregled pošiljki namijenjenih za izvoz, 75 na pregled pošiljki iz uvoza, a 23 na pregled pošiljki za unutrašnji promet. Od 34 redovne kontrole, 32 su se odnosile na uzorkovanje namirnica animalnog porijekla za laboratorijsku analizu i ukupno je uzeto 86 uzoraka, a dvije na službene kontrole proizvodnih objekata”, istakao je Mehanović.

Kantonalni poljoprivredni, vodni i šumarski inspektori bili su angažovani na poslovima sprovođenja naredbe Kantonalnog štaba civilne zaštite. Naime, po naredbi v.d. direktora Uprave za inspekcijske poslove, oni su angažovani kao kantonalni inspektori na trijažnom punktu u Donjim Hrgovima u Gradačcu, vršeći trijažu putnika koji dolaze na područje Tuzlanskog kantona, radi prevencije i sprečavanja širenja koronavirusa. Na toj poziciji su i dalje aktivni.

klix

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *