PlayStation Plus sada ima tri razine pretplate, a ovo su sve ključne razlike i cijene kod nas
PlayStation Plus sada ima tri razine, Essential, Extra i Premium.
Scroll to Top